AN TOÀN

Chúng tôi hiểu rằng làm việc trong ngành xây dựng là làm việc trong môi trường luôn phải đảm bảo ưu tiên An toàn lao động.

Tổng Quan

 

Với mục đích tạo ra một môi trình làm việc thật an toàn, Ban Lãnh Đạo công ty đặc biệt chú ý đến công tác đảm bảo sức khoẻ và an toàn của toàn thể nhân viên trong suốt quá trình làm việc. Chúng tôi đã phát triển hệ thống tiêu chuẩn và điều luật an toàn khi làm việc theo đúng như các yêu cầu của luật định của Việt Nam.

Để thực thi chính sách này thì các khoá huấn luyện, các cuộc kiểm tra và giám sát an toàn được diễn ra nghiêm ngặt theo như tiến độ đã đề ra hàng năm của công ty. Chúng tôi đã phát triển, thành lập và tiến hành thực thi hệ thống an toàn trong công ty ngay từ những ngày đầu mới thành lập. Và hệ thống này đang được triển khai, duy trì trong tất cả các hoạt động của Công ty.

 

 

Chương trình hoạt động

 • Huấn luyện an toàn:
  Để nâng cao nhận thức, kiến thức về an toàn cho tất cả nhân viên, công ty Hasacon thường xuyên tổ chức cá khoá huấn luyện như:
  –   Huấn luyện an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp theo thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH.
  –   Giới thiệu về chính sách an toàn và hệ thống tiêu chuẩn an toàn của công ty và các hướng dẫn an toàn khi làm việc (Theo tiêu chuẩn an toàn chung của công ty Hasacon).
  –   Định hướng an toàn cho tất cả công nhân của thầu phụ.
  –   Hướng dẫn việc tiến hành thực hiện an toàn lao động, vệ sinh lao động ở văn phòng và công trường
 • Các hoạt động an toàn hàng ngày:Các cuộc họp buổi sáng và tuần tra an toàn được tiến hành hàng ngày ở tất cả các công trường của công ty để đảm bảo rằng mọi nhân viên để tuân thủ theo các quy trình làm việc an toàn.
 • Các hoạt động an toàn hàng tuần:Hàng tuần, các cuộc họp an toàn và vệ sinh môi trường đều được tiến hành để nâng cao môi trường làm việc và các điều kiện an toàn trên công trường.
 • Các hoạt động an toàn hàng tháng:Các cuộc họp an toàn và công tác kiểm tra trang thiết bị điện được tiến hành mỗi tháng để nâng cao các điều kiện làm việc an toàn trên công trường. Bên cạnh đó, Ban lãnh đạo công ty cũng định kỳ kiểm tra an toàn mỗi tháng 1 lần tại tất cả các công trường của công ty để duy trì các điều kiện làm việc an toàn nhất cho tất cả các nhân viên làm việc tại công trường.