LĨNH VỰC

 

Thiết kế và thi công

Công nghiệp – Dân dụng – Hạ tầng KT

  1. Thiết kế và thi công (Design & Build) các dự án công nghiệp và dân dụng.
  2. Tổng thầu thi công các dự án công nghiệp, dân dụng và hạ tầng kỹ thuật.

Bảo Trì, Bảo Hành

Công nghiệp – Dân dụng – Hạ tầng KT

  1. Thủ tục đầu tư, Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý dự án, Mua sắm và đấu thầu.
  2. Phát triển và quản lý tài sản, mua vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị.

TƯ VẤN, THẨM TRA

Công nghiệp – Dân dụng – Hạ tầng KT

 

  1. Thiết kế và xây dựng các tòa nhà, chung cư, khách sạn và khu đô thị.
  2. Thiết kế và xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi, đường dây và trạm điện.