Trang chủ > Dự Án > CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SEI VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH LINH KIỆN ĐIỆN TỬ SEI VIỆT NAM

Gói thầu Cải tạo phòng sạch  RGO – F1
Diện tích 1200 m2
Địa chỉ Khu công nghiệp Thăn Long, Huyện Đông Anh, TP.Hà Nội
Nhà thầu chính (thiết kế & thi công) Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội – Sài Gòn
Năm 2020

            

0983 512 166