Trang chủ > Dự Án > CÔNG TY TNHH MOLEX VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH MOLEX VIỆT NAM

Gói thầu Cải tạo nhà máy sản xuất số 02
Địa chỉ Khu công nghiệp Thăng Long, Huyện Đông Anh, Hà Nội
Nhà thầu chính Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Hà Nội – Sài Gòn
Năm 2019

         

0983 512 166