Well come to Hasacon Corporation

DỊCH VỤ

Thiết kế, thẩm tra, Tư Vấn

Công nghiệp – Dân dụng – Hạ tầng KT

  1. Xây dựng công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật.
  2. Thiết kế và xây dựng nhà xưởng, nhà máy, nhà kho, kho bãi, khu công nghiệp.

Bảo Trì, Bảo Hành

Công nghiệp – Dân dụng – Hạ tầng KT

  1. Thủ tục đầu tư, Nghiên cứu khả thi, Thiết kế kỹ thuật, Quản lý dự án, Mua sắm và đấu thầu.
  2. Phát triển và quản lý tài sản, mua vật liệu xây dựng, máy móc và thiết bị.

Thi công

Công nghiệp – Dân dụng – Hạ tầng KT

  1. Thiết kế và xây dựng các tòa nhà, chung cư, khách sạn và khu đô thị.
  2. Thiết kế và xây dựng cầu đường, công trình thủy lợi, đường dây và trạm điện.

Hasacon Team

At Hasacon, we know that each Individual Strengths will be maximizied our impact as a TEAM

About us
DEVOTED SERVICE, DEVERLOP TOGHETHER

ĐỐI TÁC CỦA CHÚNG TÔI