Lĩnh vực của chúng tôi

Tổng thầu thiết kế và thi công

  1. Tổng thầu thiết kế và thi công các dự án công nghiệp, dân dụng, văn phòng và hạ tầng kỹ thuật.
  2. Thiết kế, thi công mở rộng, cải tạo các dự án công nghiệp, văn phòng và công trình công cộng
Liên hệ hợp tác

Thiết kế kiến trúc

  1. Thiết kế ý tưởng, kiến trúc, kết cấu và bản vẽ thi công khu công nghiệp, dân dụng, văn phòng, công trình công cộng và hạ tầng kỹ thuật.
  2. Thiết kế cảnh quan và nội thất các công trình.
Liên hệ hợp tác

Bảo trì và bảo dưỡng

  1. Tiếp nhận bảo trì các dự án theo tiến độ phù hợp, bảo dưỡng định kỳ đảm bảo an toàn cho công trình.
  2. Xây dựng kế hoạch bảo dưỡng, quản lý công trình, máy móc thiết bị
Liên hệ hợp tác

Tư vấn quản lý dự án

  1. Tư vấn thực hiện dự án xây dựng công nghiệp, dân dụng và văn phòng
  2. Giám sát và kiểm tra chất lượng công trình
Liên hệ hợp tác

DEVOTED SERVICE, DEVELOP TOGETHER

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidu

Contact